Eisteddfod Genedlaethol

Mi fydd y stondin yn y Neuadd Arddangos elenni eto gyda’n dewis gorau o’n gemwaith a chrochenwaith a Melin Tregwynt ar gyfer wythnos yr Eisteddfod. Bydd cynnigion arbennig gyda gemwaith Chamilia gan gynnwys raffl am ddim i ennill breichled CYMRU a chyfle i ennill loced Clogau yn ogystal a 20% o ostyngiad ar grochenwaith Moorcroft.

Continue reading »