Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Ungar & Ungar

Ungar and UngarUngar & Ungar is a company, comprising Bernard and Ruth Ungar, whose roots are far reaching in the Eastern European jewellery trade. The name Ungar has been synonymous with the jewellery trade for five generations. The collection is unique, reminiscent of style and quality from a bygone age. The Ungar & Ungar collection has “enduring elegance, timeless and delicate, with a dash of drama and nostalgia”.

Mae Ungar & Ungar yn gwmni sy’n eiddo i Bernard a Ruth Ungar, y mae eu gwreiddiau yn nwfn ym masnach gemwaith dwyrain Ewrop. Mae’r enw Ungar wedi bod yn rhan anhepgor o’r fasnach emwaith er pum cenhedlaeth. Mae’r casgliad yn unigryw, yn eich atgoffa o steil ac ansawdd yr oes a fu. Mae casgliad Ungar & Ungar yn cynnig “ceinder sy’n parhau, darnau diamser a choeth, gydag awgrym o ddrama a nostalgia”.