Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Ti Sento

Ti Sento Jewellery fuses chic Italian influence with the finest traditional jewellery craftsmanship. Ti Sento translates from the Italian for ‘I feel you’; it is bold, romantic and 100% feminine. This fine sterling silver jewellery is all rhodium plated to prevent tarnishing. The finest diamond cut A grade cubic zirconia stones are all claw, grain or pavé set – no glue or paste is used in the entire range! The pearl jewellery is made from natural pearl shell and mother-of-pearl to create a wonderful deep lustre. Ti Sento jewellery is highly versatile, mix and match chains or pearls, white or coloured stones to suit your mood.

Mae Gemwaith Ti Sento yn cyfuno dylanwad trwsiadus Eidalaidd gyda’r traddodiad gorau mewn crefft gemwaith. Ystyr Ti Sento yn Eidaleg yw ‘Rwy’n dy deimlo’; mae’n amlwg yn rhamantus ac yn 100% benywaidd. Mae’r gemwaith arian sterling cain hwn wedi’i orchuddio â rhodiwm i sicrhau nad yw’n colli ei sglein. Mae pob un o’r cerrig sirconia ciwbig gradd A toriad diemwnt ceinaf, wedi’u setio â gosodiad crafanc, graen neu pavé – nid oes glud na phast yn cael ei ddefnyddio o gwbl! Mae’r gemwaith perl wedi’i greu o gragen perl a chregynem naturiol i greu disgleirdeb dwfn rhyfeddol. Mae gemwaith Ti Sento yn hynod amlbwrpas, ac mae’n bosibl i chi gymysgu a chyfuno cadwynau neu berlau, cerrig gwyn neu liw yn dibynnu ar y ffordd rydych yn teimlo.