Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Skagen

The nortSkagenhern coastal town of Skagen, Denmark, continually serves as a muse in the development of each piece in their collection. From the shimmer of the Skagen coast, to the smooth shift of the beach sand in the breeze, to the crisp blue skies of summer, all that lives in Skagen comes to life through the brand’s contemporary, elegant designs.

Mae tref Skagen ar arfordir gogleddol Denmarc, yn parhau i danio’r awen wrth ddatblygu pob darn yn eu casgliad. Oddisgleirdeb arfordir Skagen, i lithriad llyfn y tywod yn yr awel, i awyr las danbaid yr haf, mae popeth sy’n byw yn Skagen yn dod yn fyw drwy’r cynlluniau cyfoes, cain.