Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Seiko

SeikoSEIKO launched its first solar watch in 1977 and has been continuously developing new solar calibres ever since. Thanks to a solar cell with high performance electricity generation, all types of light are converted into energy, with no battery replacement ever required. In most calibres just two minutes of sunlight produces one day of charge, with the watch fully charged after three hours.

Lansiodd SEIKO eu horiawr solar gyntaf yn 1977 a bu’n datblygu calibrau solar newydd yn gyson ers hynny. Diolch i gell solar sydd â’r gallu i gynhyrchu trydan perfformiad uchel, caiff pob math o olau eu trawsnewid i ynni heb fod angen newid batri o gwbl. Yn y mwyafrif o galibrau mae dim ond dau funud o heulwen yn cynhyrchu gwefru ar gyfer diwrnod, gyda’r oriawr wedi’i gwefru’n llawn ar ôl tair awr.