Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Rotary

RotaryRotary Watches is an award-winning worldwide watch company. Founded in 1895 by Moise Dreyfuss, the company revels in a strong Swiss heritage and continues to be owned and run by a fourth generation of the Dreyfuss family. Unparalleled skill and expertise have led to the introduction of an innovative waterproof standard and a lifetime guarantee for models within all the Rotary Watches collections.

Mae cwmni oriorau Rotary Watches yn gwmni sydd wedi ennill gwobrau yn fyd-eang. Fe’i sefydlwyd ym 1895 gan oise Dreyfuss, ac mae’n ymhyfrydu mewn treftadaeth gadarn Swistirol ac yn parhau i fod ym mherchnogaeth ac yn cael ei gynnal gan bedwaredd genhedlaeth y teulu Dreyfuss. Arweiniodd sgiliau a medrusrwydd heb eu hail at gyfl wyno modelau sydd â safonau gwrth-ddwr arloesol a gwarant am oes yng nghasgliadau Rotary Watches.