Croeso i T.J.Davies a'i Fab

PJ Watson

If you are looking for somethinPJ Watsong extra special, our longstanding contact with the respected fourth generation family company P.J.Watson offers one-off pieces of exquisite quality.

Os ydych yn chwilio am rywbeth fymryn mwy arbennig, mae ein cysylltiad hirdymor gyda’r cwmni P.J. Watson, sydd wedi bod ym meddiant y teulu hwnnw ers pedair cenhedlaeth, yn cynnig darnau unigryw o safon eithriadol.