Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Moorcroft Pottery

Moorcroft pottery has enriched homes with colour and craftmanship for more than 100 years. With its history built on superb artistry Moorcroft remains strong and vibrant. Its pottery is still made in the original picturesque Moorcroft pottery factory in Stoke-on-Trent, Staffordshire, England.

Mae crochenwaith Moorcroft wedi cyfoethogi cartrefi â lliw a crefftwaith am dros 100 mlynedd. Gyda’i hanes wedi’i adeiladu ar celfyddyd rhagorol mae Moorcroft yn parhau yn gadarn a bywiog. Mae’r crochenwaith yn dal i gael ei wneud yn ffatri crochenwaith wreiddiol, pictiwrésg Moorcroft yn Stoke-on-Trent, Swydd Stafford, Lloegr.
[Not a valid template]