Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Maple Leaf Diamonds

Maple Leaf Diamonds, some of the most highly prized diamonds in the world, are mined deep within the pristine frozen land of Canada’s Northwest Territories. Set in stunning Certified Canadian Gold styles, laser engraved with the Maple Leaf Diamonds insignia and individual tracking number, these diamonds embody all that is pure and are unique one of a kind treasures.

 

Mae Maple Leaf Diamonds, rhai o’r diemwntau mwyaf gwerthfawr y byd, yn cael eu cloddio yn ddwfn yn nhir rhewedig tiriogaethau gogledd orllewin Canada. Wedi’u gosod mewn arddulliau ardystiedig trawiadol Sur Canada, a’u hysgythru â laser gydag arwyddlun Maple Leaf Diamonds a rhif olrhain unigol, mae’r diemwntau hyn yn ymgoffori popeth sy’n bur, ac mae nhw’n drysorau unigryw.