Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Hot Diamonds

Hot DiamondsHot Diamonds is one of the most-loved silver jewellery brands in the UK. All pieces are stunningly crafted, and every unique design is set with at least one signature, brilliant-cut diamond. Hot Diamonds jewellery is always presented in a beautiful box with luxurious gift wrap. This makes Hot Diamonds the perfect gift for a loved one, or a very special treat for yourself!

Hot Diamonds yw un o’r brandiau gemwaith arian mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig. Caiff pob darn ei grefftio’n drawiadol, a cheir o leiaf un diemwnt toriad llachar unigryw ym mhob dyluniad unigol. Mae gemwaith Hot Diamonds bob amser yn cael ei gyfl wyno mewn bocs hardd a’i lapio mewn papur anrheg moethus. Golyga hyn bod Hot Diamonds yn anrheg berffaith i rywun agos, neu’n rhodd arbennig iawn i chi eich hun!