Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Emma Bridgewater

Emma Bridgewater pottery is handmade and hand-decorated in a UK factory in Stoke-On- Trent. The warm, cream-coloured earthenware is the simplest shortcut we know to making any kitchen feel like home. Choose a shape and pattern and start your collection today.

 

Caiff crochenwaith Emma Bridgewater ei wneud â llaw a’i addurno â llaw mewn ffatri yn Stoke-on-Trent. Y llestri pridd lliw hufen cynnes yw’r llwybr byr symlaf rydym yn gwybod amdano i wneud i unrhyw gegin deimlo fel cartref. Dewiswch siâp a phatrwm a dechreuwch eich casgliad heddiw.