Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Denby

Denby’s Heritage range Pavilion was inspired by their rich 200 year old design archives, drawing on Denby’s historic shapes, glaze and decorative techniques, and of course handcrafted in Derbyshire. Duck-egg blue with speckle and cream are the predominant colours of the range accented by a 1950’s graphic motif on four pieces, perfect for a modern British country kitchen.

 

Mae dewis Pavilion llestri treftadaeth Denby wedi cael eu hysbrydoli gan ei harchifau dylunio cyfoethog dros ddau gan mlynedd, gan dynnu ar siapiau hanesyddol Denby, y sgleiniau a’r technegau addurnol, ac wrth gwrs caiff pob darn eu gwneud â llaw yn Swydd Derby. Glas wy hwyaden gyda brychni a hufen yw prif liwiau’r detholiad hwn o lestri, gyda motiff graffig o’r 1950 i’w weld ar bedwar darn. Mae’n berffaith ar gyfer cegin fodern yn y Brydain wledig.