Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Clogau

For 20 years, Clogau has been creating unique jewellery of the utmost quality, using the natural beauty of Wales as its sole design inspiration. Contained within each piece of Clogau jewellery is a touch of rare Welsh gold from the Clogau St. David’s gold mine in the heart of Snowdonia.

Ers 20 mlynedd, bu Clogau yn creu gemwaith unigryw o’r ansawdd uchaf, gan ddefnyddio harddwch naturiol Cymru fel yr unig ysbrydoliaeth i’w cynlluniau. Yn gynwysedig ym mhob darn o emwaith Clogau mae cyffyrddiad o aur prin o Gymru o gloddfa aur Dewi Sant Clogau yng nghalon Eryri.