Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Chamilia

At the very core of Chamilia is personalisation; providing you with the elements you need to become your own designer and create unique jewellery that expresses your life and personal style. The collection contains a wide range of materials to build your own distinctive bracelet, necklace or earrings including sterling silver, 14ct gold, leather, Swarovski elements, Italian Murano and Art Glass. You can change your look to match your style, the latest trend or even just your outfit.

Rhan gwbl ganolog o Chamilia yw personoli; rhoi’r elfennau rydych chi eu hangen i ddylunio eich gwedd a chreu gemwaith unigryw sy’n mynegi steil eich bywyd a’ch steil bersonol. Mae’r casgliad yn cynnwys ystod eang o ddeunyddiau i lunio eich breichled, cadwyn neu glustdlysau nodedig eich hunain, gan gynnwys arian sterling, aur 14 carat, lledr, elfennau Swarovski, Murano Eidalaidd a Gwydr Celf. Gallwch newid eich gwedd i gyd-fynd â’ch steil, y ffasiwn ddiweddaraf neu eich dewis o wisg, hyd yn oed.