Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Broadway

BroadwayFounded during the reign of Queen Victoria by William Benjamin Broadway, a highly skilled die-sinker, Broadway Silversmiths have built up an impressive range of fine quality Sterling Silver products. The complete range is designed and hand made, in house, by their expert craftsmen, where many of the items are manufactured still using the original Victorian dies.

Wedi ei sefydlu yn ystod teyrnasiad y Frenhines Victoria gan William Benjamin Broadway, ysgythwr deiau hynod fedrus, mae Broadway Silversmiths wedi cynnull amrywiaeth trawiadol o gynnyrch arian sterling o safon. Mae’r dewis cyfan wedi eu dylunio a’u gwneud â llaw, yn adeiladau’r cwmni, gan eu crefftwyr arbenigol, ac mae nifer o’r eitemau yn parhau i gael eu cynhyrchu gan ddefnyddio’r hen ddeiau gwreiddiol o oes Fictoria.