Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Bering Watches

Timelessly beautiful and long-lasting, like the eternal ice, BERING blends minimalistic Danish design and optimal material strength in a unique way. Inspired by the beauty of the arctic, the style of the BERING collection is characterised by clear, streamlined forms and pure elegance. High quality materials such as HighTech- ceramic and sapphire glass, with their extreme scratch resistance and strength, ensure that time leaves no trace.

Yn cynnig darnau hyfryd o ddigyfnewid a hirhoedlog, fel yr iâ tragywydd, mae BERING yn cyfuno dyluniad cynnil o Ddenmarc a chryfder deunyddiau optimaidd mewn ffordd unigryw. Wedi’u hysbrydoli gan geinder yr Arctig, prif nodweddion casgliad BERING yw ffurfiau clir, syml a choethder pur. Mae deunyddiau o ansawdd uchel, fel cerameg UwchDechnoleg a gwydr saffir, gyda’u cryfder a’u gwytnwch eithriadol rhag crafiadau, yn sicrhau nad yw amser yn gadael dim o’i ôl ar y darnau.