Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Babette Wasserman

Babette WassermanBabette Wasserman, classically trained in fine jewellery at Central St Martins College of Art, has been creating collections of original jewels and cufflinks under her own label, as well as for a variety of other popular brands for fifteen years. With a small team of 7, Babette works from her studio in London’s Notting Hill, designing exquisite jewels set entirely in sterling silver and cufflinks fashioned out of silver and base metal platinum/rhodium plated. A never-ending desire to break technical boundaries and create the most aesthetic and stylish designs has attracted an ever-increasing loyal clientele.

Mae Babette Wasserman, sydd wedi cael ei hyfforddi yn y dull clasurol mewn gemwaith cain yng Ngholeg Celf Canolog Sant Martin, wedi bod yn creu casgliadau o emwaith gwreiddiol a dolenni llawes dan ei label ei hun ynghyd ag amrywiaeth o frandiau poblogaidd eraill ers pymtheg mlynedd. Gyda thîm bychan o 7, mae Babette yn gweithio o’i stiwdio yn Notting Hill yn Llundain, yn dylunio gemwaith coeth wedi’u gosod yn gyfan gwbl mewn arian sterling, a dolenni llawes wedi’u llunio o arian a metel sylfaen plât platinwm/rhodiwm. Mae awydd parhaus i dorri drwy ffiniau technegol a chreu’r dyluniadau mwyaf esthetig a steilus wedi denu mwy a mwy o gwsmeriaid ffyddlon.

We are currently offering 20% off Babette Wasserman jewellery.
Y mae 20% o ostyngiad ar emwaith Babette Wasserman ar hyn o bryd.