Croeso i T.J.Davies a'i Fab

Andrew Geoghegan

One of the reasons why T.J.Davies & Son stands out as an exquisite store is the designers that they partner with. Award winning British designer, Andrew Geoghegan, is one of the most innovative and well respected designers in the industry. Renowned for stunning Engagement Rings, delicious Cocktail Rings and impeccable quality – it is easy to see why we are delighted to stock this work. With designer classics coming thick and fast we are keen to see what this prolific designer creates in 2012.

Un o’r rhesymau pam y mae T.J.Davies a’i Fab yn adnabyddus fel siop goeth yw oherwydd eu partneriaid. Mae’r dylunydd gwobredig o Brydain, Andrew Geoghegan, yn un o’r dylunwyr mwyaf arloesol ac uchel ei barch yn y diwydiant. Yn enwog am ei Fodrwyau Dyweddïo trawiadol, Modrwyau Coctel prydferth ac ansawdd perffaith – mae’n hawdd gweld pam yr ydym yn falch o gyfl enwi’r gwaith hwn. Gyda chlasuron gan ddylunwyr yn dod o bob cyfeiriad, rydym yn awyddus i weld beth fydd y dylunydd cynhyrchiol hwn yn ei greu yn 2012.