Croeso i T.J.Davies a'i Fab

About

T.J.Davies & Son – Aberystwyth, Wales

T.J.Davies & Son is a family run business, situated in the popular seaside and university town of Aberystwyth. Since 1948 we have built a reputation by sourcing quality products from long standing and innovative new companies. We are proud to be regarded as a highly respected shop that has attracted a loyal customer base for at least the generations.

Customers travel from far and wide to visit, some as far as Hollywood!

Yn fusnes teulu ers 1948, y mae T.J.Davies a’i Fab wedi ennill enw da drwy ddod o hyd i gynnyrch o safon gan gwmniau hirsefydlog a rhai newydd arloesol. Rydym yn falch o gael ein hystyried fel siop uchel ei pharch sydd wedi denu nifer o gwsmeriaid ffyddlon ers tair cenedlaeth o leiaf.

Cofiwch alw draw!